Liên Hệ: 0945866906

Quintero

Rất phổ biến trên thị trường Tây Ban Nha, Quintero Y HNO. đi vào exitance trong cuối thập niên 1970.
Một thương hiệu phổ biến mà vẫn không thay đổi trong hương vị. Hương vị trần tục, với sức mạnh thuốc lá.

Hiển thị tất cả 6 kết quả