Xin chào!Since-2009

Gói 3-5 Điếu

Bao gồm các xì gà có kích thước điếu lớn, được đóng gói trong các bao nhỏ. Thường có 3 hoặc 5 điếu, đi kèm mỗi điếu là một ống nhôm.

Hiển thị tất cả 43 kết quả