Liên Hệ: 0945866906

Hộp từ 4tr - 6tr

Sản phẩm hộp nguyên có giá thành từ 4 triệu tới 6 triệu. Bạn có thể chọn xì gà Cuba hoặc Non-Cuba, hộp 10 điếu hoặc 25 điếu… Bạn mua hộp càng nhiều điếu thì giá càng hợp lý hơn từ chúng tôi.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.