Liên Hệ: 0945866906

Hộp từ 4tr - 6tr

Sản phẩm hộp nguyên có giá thành từ 4 triệu tới 6 triệu. Bạn có thể chọn xì gà Cuba hoặc Non-Cuba, hộp 10 điếu hoặc 25 điếu… Bạn mua hộp càng nhiều điếu thì giá càng hợp lý hơn từ chúng tôi.

Showing all 19 results