Liên Hệ: 0945866906

Arturo Fuente

Được thành lập bởi Arturo Fuente. Sr năm 1912 tại Florida, US. Sau một trận hỏa hoạn thảm khốc năm 1924, thương hiệu này ngừng soản xuất trong 22 năm. Sau khi phục hồi năm 1946, công ty đã có nhưng bước tiến thành kỳ. Đưa thương hiệu này lên như là một thương hiệu xì gà hàng đầu soản xuất ngoài Cuba.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.