Liên Hệ: 0945866906

Guantanamera

Guantanamera là tiêu đề của bài hát nổi tiếng được viết và phổ biến bởi nhà soạn nhạc người Cuba Joseito Fernandez năm 1928. Năm 1960, bài hát đã đại diện cho hình ảnh của Cuba trên toàn thế giới.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.